Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaStayifyoulove Stayifyoulove
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaRozaa Rozaa
Nasze spotkanie po raz kolejny było szczere. Dręczy mnie jedynie to, że nie powiedziałam ci tak wielu rzeczy. Tego, że masz piękne oczy. Najpiękniejsze. Tego, że z Tobą czułam się szczęśliwa. Tego, że 2 godziny przeminęły jak 20 minut. Tego, iż uważam, że między nami była miłość. Zaczęliśmy tylko w nieodpowiednim miejscu i czasie. Tego, że nie mogę ci mówić wszystkiego, bo mnie nie słuchasz i tego nie chcesz wiedzieć. Tego, że możesz mi powiedzieć wszystko, bo ja zawsze wysłucham. Tego, że będę cię wspierać tak długo, jak tylko będę mogła.
— autor nieznany
Reposted fromataszka ataszka
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
7431 803f 500
Reposted frommrrru mrrru
2573 72b9
Reposted fromciachu47 ciachu47 viaklaudialucja klaudialucja
1101 2909
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viatarczyn tarczyn
6824 b04d
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viatarczyn tarczyn
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
3092 1c81
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatarczyn tarczyn
Reposted fromcouples couples viatarczyn tarczyn
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viazamknioczy zamknioczy
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viazamknioczy zamknioczy


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
1151 46df
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl