Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

egzystencja
Reposted fromshakeme shakeme
egzystencja
4440 c664
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

November 04 2018

egzystencja

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
egzystencja
egzystencja
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt vialekkaprzesada lekkaprzesada
egzystencja
przestałam już liczyć niewykorzystane szanse i zmarnowane chwile w moim życiu.
— 23:23
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianergo nergo
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianergo nergo
egzystencja
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viakarolinnaa karolinnaa
egzystencja
Ja tylko... Nie wiem. Lubiłem to, czego nie powinienem lubić, czułem to, czego nie powinienem odczuwać. Moje słowa zawsze odbiegały od oczekiwań otoczenia.
— S. Waters 'Pod osłoną nocy' / skąd ja to znam.
Reposted fromafterparty afterparty vianergo nergo
egzystencja
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viaimpulsivee impulsivee

October 08 2018

egzystencja
9009 7bf2
egzystencja
6633 ebcd 500
Reposted fromoll oll vianergo nergo

September 24 2018

egzystencja
3462 8ddb
Reposted fromkrzysk krzysk viaMagoryan Magoryan

September 23 2018

egzystencja
0917 bd41
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
egzystencja
egzystencja
- Obiecaj mi, że będziesz mnie kochał zawsze. Bez względu na wszystko.  - Nie mogę ci obiecać, bo zawsze to za krótko.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
egzystencja
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 18 2018

egzystencja
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
egzystencja
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa
egzystencja
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl