Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viarealityisabitch realityisabitch
Obejmując jej szyję jedną ręką, przyciągnął ją blisko i pocałował. Mocno. Bez litości. To był brutalny, prymitywny pocałunek, w którym zawarte były wszystkie jego uczucia do niej. Wlał je w jej usta, wołając ją dotykiem. Jej podobny do szponów chwyt zelżał, ale tuliła się do niego, obejmując go ramionami i nogami, jakby chciała wczołgać się w jego duszę.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaadaaa93 adaaa93

May 21 2017

3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaxmissingx xmissingx
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viatoniewszystko toniewszystko
4105 f15a
Reposted fromhogwarts hogwarts viatoniewszystko toniewszystko
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
3556 575b 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Śniłeś mi się dzisiaj, co Cię naszło by nawiedzać mnie w snach?
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapikkumyy pikkumyy
8309 def7
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viakochajmnie kochajmnie
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viapikkumyy pikkumyy

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viapikkumyy pikkumyy
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam -  ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
3273 0b40
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl