Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

egzystencja
Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted bysmutnazupadefinition-of-loveawakenkissmepleaseitjenjustapersonpiehusgraywall
egzystencja
0964 50d8 500
Shironeko
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
egzystencja
2502 27c9 500
Reposted frombrainless brainless
egzystencja
2604 aa59
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
egzystencja
3266 00a1 500
Atypowy
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
egzystencja
My friend Margot likes to ask, of people in such situations: “If you weren’t thinking about [x person] all the time, what would you be thinking about instead?” — because the answer is usually what you’re trying to avoid by burying yourself alive in your romantic/sexual obsession.
egzystencja
3980 2c68
Reposted fromsoftboi softboi
egzystencja
4212 6f99
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
egzystencja
Jedną z gorszych rzeczy w byciu singlem jest to, że często czujesz się jak czyjaś opcja. "Dzisiaj moje kochanie idzie na mecz z kumplami to może jakieś wspólne winko ?", czujesz tą  zależność, prawda ? 
I  wiele  innych przykładów "wiesz, mogłabym się zobaczyć w poniedziałek, bo cały weekend spędzamy razem","masz może dzisiaj czas ? Akurat dzisiaj się z nim nie widzę...".
Czujesz się tym numerem dwa co w pewnym sensie boli, piecze i drażni i to jest słabe...ale zdecydowanie najgorsze jest to, że trochę nie możesz mieć do nikogo pretensji, bo w gruncie rzeczy tak być powinno...
Samotni ludzie muszą być silni.
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
egzystencja
Czekam na nowe mieszkanie, każdej nocy śnię o dniu w którym razem do niego wchodzimy i dłonią przesuwamy po gładkich ścianach, wdychamy zapach nowości, zachwycamy się niezagraconą jeszcze przestrzenią. Nie mogę doczekać się wybierania mebli, planowania kuchni, wanny w łazience. Marzę, co posadzę w ogródku i czy na tej małej, upragnionej powierzchni zmieszczą się i kwiaty i warzywnik. Nie mogę się doczekać. 
A potem, potem w wieczory takie jak te, kiedy za oknem robi się szaro, deszcz leniwie stuka o parapet a czasu na myśli jest za dużo - przychodzi to dziwne uczucie, to uczucie które wywołuje ucisk w brzuchu i ciarki na plecach. Przychodzi strach. Jak długo będziemy mogli cieszyć się tym szczęściem? Ile spokojnych dni przed nami? Ile jeszcze mamy czasu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
egzystencja
4509 ffe7 500
egzystencja
4545 da42
Reposted frompeasorela peasorela
egzystencja
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt
egzystencja
4899 3931
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
egzystencja
4933 b42d 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
egzystencja
W stosunkach między Kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy Ona podchodzi 
— Piotr C
Reposted fromtouchthesky touchthesky

May 23 2019

egzystencja
4490 b812 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarciix marciix
egzystencja
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby. Dopiero kiedy ten ktoś umiera, zaczynasz to wspominać dniem i nocą.
— J.R. Ward.
Reposted fromnutt nutt
egzystencja
egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl