Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

egzystencja
Nigdy nie chciałem być Twym weekendowym kochankiem
Chciałem jedynie być kimś w rodzaju przyjaciela
Kochanie, nigdy nie mógłbym ukraść Cię innemu
To taka szkoda, że nasza przyjaźń musiała się zakończyć
— Purple rain
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
egzystencja

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.

September 12 2019

egzystencja
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
egzystencja
Chcę przyjechać do ciebie, pospacerować w deszczu...
— The Dumplings
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
egzystencja
Reposted fromgruetze gruetze
egzystencja
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes
egzystencja
8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
egzystencja
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
egzystencja
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?

September 09 2019

egzystencja
egzystencja
6370 bfea
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian
egzystencja
bywają takie noce, gdy sen nie nadchodzi...
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
egzystencja
5700 9d94
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaLilium Lilium

September 08 2019

egzystencja
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaPolinda Polinda
egzystencja
0943 c8be
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPolinda Polinda
egzystencja
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viathatsridicarus thatsridicarus
egzystencja
5087 74b8 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabodyinthegarden bodyinthegarden
egzystencja
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
egzystencja
5493 234d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
egzystencja
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl