Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

egzystencja
Odchodziłam, bo zawsze wydawało mi się nie w porządku, by żądać od ludzi tego, czego sama nie mam i nie potrafiłabym dać.
— "Ciemno, prawie noc"
Reposted fromcotarsky cotarsky
egzystencja
Gdy odszedł, poczułam ulgę, bo nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— "Ciemno, prawie noc" zawsze dobre
Reposted fromcotarsky cotarsky
egzystencja
4249 5f3d 500
Reposted fromsoftboi softboi
egzystencja

Jest marzec. Nienawidziłeś tego miesiąca tak samo jak ja. Teraz jest najgorzej. Kiedy człowiek przez pół roku żyje w ciemnościach i zimnie, nie może uwierzyć, że kiedyś znowu będzie jasno i ciepło.

— Mats Strandberg – Ogień
Reposted fromxcvbz xcvbz
egzystencja

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viapollywood pollywood
egzystencja
2998 4eaa
Reposted fromsoftboi softboi vialeimakid leimakid
egzystencja
5707 0fba 500
egzystencja
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaupinthesky upinthesky
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viafoodforsoul foodforsoul
egzystencja
4250 ac69 500
Reposted fromsoftboi softboi
egzystencja
egzystencja
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
egzystencja
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce viaRozaa Rozaa
egzystencja
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRozaa Rozaa
egzystencja
4222 caee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
egzystencja
4246 71ca 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 12 2019

egzystencja
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
egzystencja
egzystencja
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl