Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate viasilence89 silence89

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaataszka ataszka
7049 ca34
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viahormeza hormeza
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viahormeza hormeza
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viahormeza hormeza
3988 ef55
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialekkaprzesada lekkaprzesada
3132 d008
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
9290 f902 500
life is a bitch.
Reposted fromodnowa odnowa viatoniewszystko toniewszystko
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty viatoniewszystko toniewszystko
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
Reposted fromkudlaty kudlaty viaSalute Salute
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaadaaa93 adaaa93
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viainsanelife insanelife
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viahysterie hysterie

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahysterie hysterie
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl