Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

egzystencja
9009 7bf2
egzystencja
6633 ebcd 500
Reposted fromoll oll vianergo nergo

September 24 2018

egzystencja
3462 8ddb
Reposted fromkrzysk krzysk viaMagoryan Magoryan

September 23 2018

egzystencja
0917 bd41
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
egzystencja
egzystencja
- Obiecaj mi, że będziesz mnie kochał zawsze. Bez względu na wszystko.  - Nie mogę ci obiecać, bo zawsze to za krótko.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
egzystencja
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 18 2018

egzystencja
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
egzystencja
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa
egzystencja
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viacytrusowa cytrusowa

September 17 2018

egzystencja

Annapurna Himalayan Range, Nepal (September 2013)

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakarolinnaa karolinnaa
egzystencja
egzystencja
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadaaa93 adaaa93
egzystencja

September 16 2018

egzystencja
9060 2d31
Reposted frompiehus piehus viaprof-Overthinker prof-Overthinker
egzystencja

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
egzystencja
egzystencja
egzystencja
2911 f5f0 500
Reposted fromgaf gaf viasstefania sstefania
egzystencja
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl