Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

egzystencja
3869 f790
egzystencja
egzystencja
5169 333b 500
Reposted fromfeegloo feegloo viafuckingspecial fuckingspecial
egzystencja
5796 5349 500
Reposted fromsoftboi softboi
egzystencja
egzystencja
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione
egzystencja
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek

January 04 2020

egzystencja
9576 a2f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialesatyre lesatyre

January 01 2020

egzystencja
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaplusiek plusiek
egzystencja
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viairmelin irmelin
egzystencja

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaswidron swidron
egzystencja
2477 0e55
Reposted fromSilentRule SilentRule viaikari ikari
egzystencja

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki - "Horyzont"
egzystencja
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
egzystencja
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vianergo nergo

December 29 2019

egzystencja
egzystencja
7178 6041
egzystencja
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
egzystencja
i nie chcę być dzisiaj sama.
— przyjdź do mnie
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaimpulsivee impulsivee
egzystencja

Usta po brzegi miała upchane uśmiechami, chociaż pluła samotnością.


Reposted fromaleander aleander viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl